Psychické příčiny zdravotních potíží aneb jak správně léčit nemoc

Záleží na Vás, zda se budete chtít nemoci pouze rychle zbavit či budete nemoc vnímat jako možnou cestu k poznání sebe samého. V případě, že si zvolíte léčbu pouze klasickým způsobem, má nemoc tendenci se vracet a to proto, že jste nepochopili skrytý význam nemoci. Pokud trpí opakovanými zdravotními problémy dítě, zrcadlí skrze svou nemoc „nezdravé“ prostředí, ve kterém vyrůstá. Svou nemocí vede rodiče a okolí k hlubšímu poznání sebe samých.
Rozhodnutí zda je lépe zahnat nemoc antibiotiky nebo se zamyslet nad tím, proč nemoc máme a díky poznání změnit sebe, zůstává na Vás.

Co je (ne)moc?  Řadě z nás se vybaví pocity jako bolest, únava, křeče, slabost. V podstatě jakási (bez)moc nad svým tělem a v daném okamžiku do jisté míry i nad svým životem. Vše musíme podřídit tomu, abychom se dostali do pocitu klidu a mohli se léčit a tím opět získali moc nad svým vlastním životem.

Nebylo by tedy fajn zastavit se a dostat se do pocitu klidu vždy, když začneme cítit, že nemáme moc nad svým životem?  Že se nám to tzv. vymyká z rukou a vše v klidu přehodnotit dřív, než nás zastaví nemoc?

U dlouhodobých chronických obtíží si stále častěji uvědomujeme, že léky pouze potíže tlumí, nikoli řeší. V tomto okamžiku začínáme hledat alternativní léčbu, která má k nemocem ucelenější přístup. Od klasického lékařství neodděluje tělo a duši, naopak věří, že jsou provázány a že každá nemoc má svou psychickou příčinu. Člověk je vnímán jako celek. Terapeuta zajímá nejen fyzický a psychický stav, ale zajímá ho osobní příběh klienta. Co prožívá, co prožil, jaké těžké momenty v životě ho zasáhly a jak se emocionálně cítí nyní. Při rozhovoru mezi terapeutem a klientem dochází ke společnému odhalení negativních emocí, které často prostě ze života vytěsnil. Pozor, ale ony tu zůstaly. Jsou v jeho podvědomí, nebo v hlubokém nevědomí a jsou 1000 X silnější než vědomí. Tím ovlivňují náš život.

Jakákoli negativní emoce se skrývá za slovem stres. Je jedno zda se jedná o duševní, emocionální, sociální, nebo tělesnou zátěž. Důležité je co ve vás vyvolává. Potlačovaný pocit viny, zloby, může být spouštěčem různých chorob. K nejčastějším patří angína, rýma, bolesti hlavy, ekzémy apod.

ANGÍNA – nespolknutý záporný pocit či hněv
RÝMA– pláč duše nad opomíjením volání našeho vnitřního dítěte
BOLESTI HLAVY– „Tudy cesta nevede“ špatný druh konání, myšlení, prožívání. Přetěžování, přehánění, perfekcionalismus
KAŠEL– nadměrné nebo zbytečné hromadění čehokoliv nepotřebného v našem životě
EKZÉM– nedostatek sebejistoty, sebeúcty, ocenění z okolí. Nejistota a strach, že nejsem dost dobrý

Při hledání řešení je třeba nemoci naslouchat, co nám chce říci?

Nejen to jak myslíme, ale  především to, jak se cítíme, jaké pocity prožíváme, má vliv na naše tělo, náš celkový zdravotní stav. Každý člověk má svá energetická centra, přes která proudí životní energie. Silná negativní emoce – prožitek stačí k jejich zablokování. Nefunkčnost některého energetického centra se může na fyzickém těle projevit například svalovým zatuhnutím či blokací, kterou odstraňujeme masáží, ale pokud ji zcela neporozumíme na duchovní úrovni a tím neuvolníme v sobě zablokované nízké emoce, blokace na fyzickém těle se vrátí.

Proč nemoc přišla a jaké má kořeny? Co můžeme udělat proto, abychom jí porozuměli a tím zamezili tomu, aby se opakovaně vracela?

Jednou z alternativních způsobů řešení zdravotních či psychických potíží je sofioterapie.
Proces samotné terapie spočívá v důvěrném individuálním rozhovoru sofioterapeuta s klientem. Sofioterapeut pomáhá klientovi najít příčiny nerovnovážného stavu pomocí postupů vycházejících z kineziologie, zákonů přitažlivosti stejnorodého, působení síly slova a myšlenky. Klient na sezení obdrží od sofioterapeuta výklad nejpravděpodobnějších příčin jeho stavu a doporučení k sebe ozdravným krokům. Sofioterapeut nikdy nepřebírá za klienta zodpovědnost, ale ukáže směr, je průvodcem na cestě, která díky práci na sobě samém ukáže důkazy pravdivosti terapie moudrosti – tedy sofioterapie.

Sofioterapie je pro všechny, kteří hledají cestu sami k sobě.
Katka Mudříková / www.sofioterapie.com

Páčil sa vám članok? Dajte o ňom vedieť aj ostatným.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*