Zuzana Oravcová

Zuzana Oravcová

Kouč, psychoterapeut, neuroterapeut a facilitátor

Svoje terapeutické znalosti zdokunaľujem v mojej, dnes už, 20-ročnej súkromnej praxi so zameraním na medziľudské vzťahy a osobnostný rozvoj. Popri sledovaní osudov ľudí som si uvedomila, že to, čo platí v rodine, vieme často uplatniť aj v práci a naopak. V ucelenom koučovacom programe „Z kuchyne do officu“, ktorý rieši osobnostný rozvoj lídra i jeho tímu, dnes prinášam profesný aj osobnostný rozvoj širokému spektru firemných zamestnancov. Tento jedinečný spôsob “transfer knowledge” funguje spojením mojej manažérskej a terapetutickej praxe, ktorý ma dnes napĺňa.