Silvia Galatová

Silvia Galatová

Kouč osobného rozvoja.

Stále hľadám nové cesty ako žiť lepšie, zmysluplnejšie, plnšie, krajšie. V práci, doma, s deťmi, v partnerstve. Živím sa ako koučka osobného rozvoja, poradkyňa pri dojčení, lektorka ženských kruhov a kurzov prípravy na pôrod a rodičovstvo. Verím, že život je o spoznávaní samého seba, hľadaní a nachádzaní životného naplnenia, o prispení niečím zmysluplným spoločnosti, v ktorej žijeme. V tomto sa snažím byť čo najviac nápomocná sama sebe a ľuďom, ktorí to tiež majú podobne.