Patrik Pauko

Patrik Pauko

Náš Happy Business Element a dlhoročný lektor.

Viac ako 20 rokov sa profesionálne venujem vzdelávaniu ľudí. Táto práca ma priviedla k poznaniu, že okrem zamerania sa na vedomosti a zručnosti je potrebné robiť zmenu aj na úrovni presvedčení, či postojov. Práve tie sú výrazným akcelerátorom úspechu.  Je pre mňa úžasne zaujímavé skúšať si rôzne techniky a experimentovať v bežnom živote. Je neuveriteľné uvedomovať si súvislosti a odhaľovať pestrosť a zákonitosti sveta, ktorý sme sa naučili ignorovať. Verím, že je dôležité prinášať toto poznanie aj do biznisu. Práve tieto informácie a zážitky prinášajú mnohým poznanie a slobodu do pracovného života. Vďaka väčšej vnímavosti a vedomému žitiu to prinesie ich šťastie a tým aj šťastnejší biznis.

 

Články autora

Kríza či hendikep môže byť cestou k poslaniu

Kríza či hendikep môže byť cestou k poslaniu

Lujza Púchyová: Prácu  eventovej manažérky a prítomnosť ľudí som si naplno užívala. No odkladala som v sebe emócie, ktoré sa naplno prejavili, až keď som sa ocitla sama. Dnešnú situáciu využime na to, aby sme sa naučili žiť sami so sebou.   Bola to ohromná zmena od neistot...