Patrik Pauko

Patrik Pauko

Náš Happy Business Element a dlhoročný lektor.

Viac ako 20 rokov sa profesionálne venujem vzdelávaniu ľudí. Táto práca ma priviedla k poznaniu, že okrem zamerania sa na vedomosti a zručnosti je potrebné robiť zmenu aj na úrovni presvedčení, či postojov. Práve tie sú výrazným akcelerátorom úspechu.  Je pre mňa úžasne zaujímavé skúšať si rôzne techniky a experimentovať v bežnom živote. Je neuveriteľné uvedomovať si súvislosti a odhaľovať pestrosť a zákonitosti sveta, ktorý sme sa naučili ignorovať. Verím, že je dôležité prinášať toto poznanie aj do biznisu. Práve tieto informácie a zážitky prinášajú mnohým poznanie a slobodu do pracovného života. Vďaka väčšej vnímavosti a vedomému žitiu to prinesie ich šťastie a tým aj šťastnejší biznis.