Michala Bednáriková

Michala Bednáriková

Športová psychologička

Vidieť ľudí, ktorí robia to, čo milujú a sú v tom dobrí je pre mňa zážitkom. Môcť im pomáhať na ceste prekonávania vlastných limitov a napĺňania svojich túžob je pre mňa splneným snom. Šport mi je blízky nie len ako divákovi. Priniesol a verím, že ešte mi aj prinesie mnohé nezabudnuteľné okamihy, či na skale, lyžiach, bajku alebo surfe. Na vlastnej koži viem, aké najrôznejšie emócie sa pri športe dokážu objaviť. Verím, že telo robí to, čo si hlava myslí a cíti, preto je naša myseľ niekedy naším najväčším protivníkom, no môže byť rovnako naším najväčším priateľom na ceste rozvoja. Práca v oblasti športovej psychológie kombinuje moje profesijné a osobné záujmy a je mojím pomaly sa napĺňajúcim snom.