Katarína Janková

Katarína Janková

Konzulant tvorby a certifikácie zdravého pracovného prostredia.

Počas 9 rokov práce okolo nábytku som sa stretla s prístupom Activity based workplace, či dizajnom zameraným na človeka. Táto téma ma zaujala natoľko, že som sa jej začala venovať i vo vlastnej spoločnosti. Stala som sa prvým akreditovaným konzultantom pre certifikáciu zdravého vnútorného prostredia podľa Štandardu WELL. S odstupom času vnímam toto rozhodnutie ako prirodzený krok, pretože mi dáva možnosť skĺbiť oblasti, ktoré považujem za dôležité a prospešné. Verím, že prístupom s ohľadom na človeka i okolie je možné prichádzať na riešenia, ktoré sú dlhodobo udržateľné pre firmu, či spoločnosť.