Jana Lednárová

Jana Lednárová

PR & Communication konzultant, kouč

Viac ako 20 rokov sa venujem oblasti komunikácie. Niekoľko rokov som viedla dve zahraničné pobočky z oblasti marketingu a poradenstva, kde som získala cenné skúsenosti ohľadom riadenia ľudí a projektov. Pôsobenie v Nemecku, Belgicku a Írsku prinieslo zas určitý nadhľad. Ostatné roky sa sústreďujem najmä na PR a osobnostný rozvoj, pre ich strategický význam. A čo ma charakterizuje? Radosť z tvorivosti, objavovania, nadšenie, prirodzená zvedavosť a intenzívne prepojenie s ľuďmi a životom. Môj vlastný rozvoj je mojou vášňou o to viac,  že nové know-how môžem využiť pri rozvoji talentu a potenciálu ostatných, ktorí si to želajú - a to formou školení, mentoringu, či koučingu.