Ester Nemčková Bébarová

Ester Nemčková Bébarová

Ester je naša dlhoročná lektorka, trénerka, koučka, ale aj biznis konzultantka a osobná poradkyňa.

Ľudským a zároveň odborným prístupom postupne odkrýva všetky silné stránky, z ktorých spoločne buduje výhody, priestor pre rozvoj a oporu pre fungovanie ako aj jednotlivca tak aj organizácie.

Vytvára a realizuje rozvojové a vzdelávacie programy pre spoločnosti z rôznych oblastí biznisu.

Ester aktívne podporuje vznik riešení pre náročné situácie klientskych spoločností, ale aj implementácia tém, ktoré sú overené časom.

Je lektorkou celosvetovo oceňovaného workshopu DRIVE.

Rovnako je lektorkou medzinárodného certifikovaného programu Profit from Positive.

Techniky a metodiky pozitívnej psychológie využívam v praxi každého klientskeho stretnutia.

Ester vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Ďalšie odborné vzdelanie získala na University of Chapel Hill, North Carolina.