Naši Lektori

Zuzana Reľovská

Zuzana Reľovská je koučka, lektorka a psychologička s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v rozvoji potenciálu tímov a jednotlivcov, prináša techniky všímavosti do pracovného prostredia a líderstva.

Ester Nemčková Bébarová

Ester je naša dlhoročná lektorka, trénerka, koučka, ale aj biznis konzultantka a osobná poradkyňa. Ľudským a zároveň odborným prístupom postupne odkrýva všetky silné stránky, z ktorých spoločne buduje výhody, priestor pre rozvoj a oporu pre fungovanie ako aj jednotlivca tak aj organizácie. Vytvára a realizuje rozvojové a vzdelávacie programy pre spoločnosti z rôznych oblastí biznisu. Ester aktívne podporuje vznik riešení pre náročné situácie klientskych spoločností, ale aj implementácia tém, ktoré sú overené časom. Je lektorkou celosvetovo oceňovaného workshopu DRIVE. Rovnako je lektorkou medzinárodného certifikovaného programu Profit from Positive. Techniky a metodiky pozitívnej psychológie využívam v praxi každého klientskeho stretnutia. Ester vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Ďalšie odborné vzdelanie získala na University of Chapel Hill, North Carolina.    

Patrik Pauko

Náš Happy Business Element a dlhoročný lektor. Viac ako 20 rokov sa profesionálne venujem vzdelávaniu ľudí. Táto práca ma priviedla k poznaniu, že okrem zamerania sa na vedomosti a zručnosti je potrebné robiť zmenu aj na úrovni presvedčení, či postojov. Práve tie sú výrazným akcelerátorom úspechu.  Je pre mňa úžasne zaujímavé skúšať si rôzne techniky a experimentovať v bežnom živote. Je neuveriteľné uvedomovať si súvislosti a odhaľovať pestrosť a zákonitosti sveta, ktorý sme sa naučili ignorovať. Verím, že je dôležité prinášať toto poznanie aj do biznisu. Práve tieto informácie a zážitky prinášajú mnohým poznanie a slobodu do pracovného života. Vďaka väčšej vnímavosti a vedomému žitiu to prinesie ich šťastie a tým aj šťastnejší biznis.  

Katarína Štrbáková

Fyzioterapeut a certifikovaný inštruktor. Vyštudovala som herectvo v Bratislave, tanec  v Londýne a fyzioterapiu, ktorá mi učarovala natoľko, že sa jej venujem naplno. Ako jediná na Slovensku som certifikovanou inštruktorkou cvičenia GYROTONIC® a GYROKINESIS®. Venujem sa najmä rehabilitácií a s pomocou tejto jedinečnej metodiky učím správne držanie tela, správny pohyb a medzi mojich klientov patria nielen ľudia so sedavou prácou, ale aj tanečníci, športovci, klienti po úrazoch a pred a po operáciách. Okrem pohybovej stránky sa venujem aj psychosomatike, aromaterapii  a sofioterapii.  

Petra Pálfyová

Senior tréner s vášňou pre spoznanie pravého ja. Sokrates povedal, že najmúdrejší výrok je "Spoznaj seba samého". Pri mojej ceste vedením tréningov a školení sa mi zdá, že skutočne najväčším problémom je, keď človek nerozumie sám sebe, keď sa sám nepozná. Vtedy je ťažké žiť sám so sebou, nehovoriac o komunikácii s ostatnými. Preto všetko, čo robím, sa snaží napomôcť vidieť viac do seba. Baví ma a neskutočne napĺňa vytvoriť prostredie, kde ľudia môžu byť sami sebou. Robím to najmä na skupinových tréningoch, v nevšedných zážitkoch a podmienkach. Je mi cťou a potešením sprevádzať ľudí k nim samým, a tým k lepšiemu pôžitku zo života.

Alexandra Kuročková

Learning & Development, Senior tréner. Venujem sa profesionálne rozvoju ľudí už viac ako 15 rokov prostredníctvom zážitkového vzdelávania a koučingu. Cítim radosť zakaždým, keď vstupujem do tajomstva človeka, ktorý mi dovolí prejsť s ním kúsok cesty spoločne. Stávam sa tak súčasťou príbehu, tak, ako sa mnohí ľudia stali súčasťou toho môjho. Ctím    si individualitu vlastnú i každého človeka a preto ma moje osobné hľadanie riešení problémov priviedlo k metódam, ktoré ich rešpektujú a zároveň sa snažia byť v súlade s prírodou a prirodzenosťou každého jedného. Rada budem zdieľať, čo som sa na svojej ceste naučila, zároveň je pre mňa dôležité podporovať ľudí okolo mňa ísť svojou vlastnou cestou a objaviť to najlepšie pre nich.