Kontakt

Kontakt

Sídlo spoločnosti:

People Elements, spol. s r. o.
Zámocká 22, 811 01 Bratislava 1
e-mail: info@getinspired.sk 

Fakturačné údaje:

People Elements, spol. s r. o.
Zámocká 22, 811 01 Bratislava 1

Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
Číslo účtu: 2627178901/1100
IČO: 44 051 891
IČ DPH: SK2022557922

Patrik Pauko
pauko@people-elements.eu
+421 903 846 122